hum-katha-sunate-hain-sargam-nites-in-hindi

Hum katha sunate ram sakal gun gram ki I Luv Kush singing sargam notes in HindiI Lyrics is available on sangeetbook.

Accurate sargam notes of hindi songs from original scale are available on sangeetbook.

Original scale – G#

Vikrit swar  – , नि , म॑

Hum / katha sunate / ram / sakal / gun / gram / ki

रे सा / रे प – प प – प – / म प म / रे सा – / रे सा.नि / सा –  – सा / रे सा .नि
Hum / katha / sunate / ram / sakal / gun / gram / ki

.नि सा / रे मप ध / प प – प /  म प म / रे सा – / रे सा.नि / सा –  – .नि / .ध .प

Ye / ramayan hai / punye / katha / shree / ram ki ….(2)

.प – / रे – रे – रे रे सा.नि / सा .नि / ध सा .नि / .ध .प / .प – .प .प

Hum katha sunate
Ram sakal gundham ki
Hum katha sunate
Ram sakal gundham ki
Yeh ramayan hai
Punya katha shrii ram ki

Jambu dweepe / bharat khande

.म .प – .प .प / .म .प .प .प .प – .प
Aryavarte bharat varshe

.म .नि .नि .नि – / सा – .प .नि सा रे

Ek  / nagari hai   vikyat  / ayodhya /  naam ki

.प – / रे – रे –  रे रे सा.नि  सा .नि / ध सा .नि  ध प / प – प प

Yehi janma bhoomi hai Param pujya shri ram ki……….same as stahi

Hum katha sunate Ram sakal gun dham ki
Yeh ramayan hai Punya katha shri ram ki……

Yeh ramayan hai
Punya katha shri ram ki

Filler –

 .प .म .प .नि .नि .नि – –

सा.नि सारे सा सा सा सा –

सा रे म – – – –

मग मग प – – –  म रे –

Antara –

Raghukul ke / raja  / dharmatma

.नि .नि .नि – / सा रे सा रे / सा .नि .नि – .नि  –
Chakravarti dashrath punyatma…….same as above line

Sankat hetu  / yagya  / karvaya

.नि – सा म म – म / ग – म / रे सा रे – रे –  
Dharm yagya ka shubh phal paya……..same as above lines…

kripa ghar / janme / char  / kumara

म॑ म॑ म॑ प / म॑प – म ग रे / रे ग रे सा / .नि .धप – .ध सा .नि(ध) – .ध .प –  

Raghukul  / deep  / jagat  / aadhaara…

.म॑ .प .ध –  / .ध .नि सा / रे सा .नि / .ध .प .प .ध सा .नि(ध) – .ध .प –  

Charon bhraton ke shubh naama
Bharat shatrughna lakshman rama……..same as above lines

Guru vashishtha ke gurukul jaake

.म .प .प .प – .प – / .म – .प – .प – .प –
Alpa kaal vidya sab paake

.म – .नि .नि .नि – / .नि – .नि सा – /  .प .नि सा रे
Puran huyi  / shiksha / Raghuvar / puran kaam ki

.नि सा रे  – रे – / रे – सा.नि  / सा –  .नि  ध / सा .नि  ध प / प – प प

Hum katha sunate
Ram sakal gun dham ki
Yeh ramayan hai
Punya katha shri ram ki
Yeh ramayan hai
Punya katha shrii ram ki

Sargam notes , Harmonium notes of ” Hai ram hai ram Bhajan ”  is available on sangeetbook

Click here for Mohammad Rafi songs  sargam notes in Hindi

More Websites –

For pianonotes-    (www.pianonotes.sangeetbook.com)

For chords of song –  (www.chordzone.sangeetbook.com)

Some more post you may like this…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here